Hledání cesty

CO JE LÁSKA?

27. 1. 2015 15:37

Snad každý touží po lásce, snad každý ví, že má milovat a o lásce se zpívají písničky, točí filmy, o lásce se mluví i píše, zdálo by se, že lásky je všude plno...

Ale víme my vlastně co to láska? Jistě nejsem první ani poslední, kdo o ní přemýšlí, ale snad neuškodí jiný pohled, třeba někomu trochu napoví. Když se pokusím napsat to nejdůležitější, tak: láska je vztah, láská má čas, láska naslouchá, se dává, láska tvoří, láska chce růst, láska je svobodná.

 

LÁSKA NASLOUCHÁ

Co chce Bůh je v BIBLI, hlavně v evangeliích - to jsou slova, která říká Bůh přímo každému z nás.

- Všímám si toho nebo to beru jen jako pěknou přednášku, něco, co ke křesťanství patří?

- Zamýšlím se nad tím, co mi Ježíš žíká nebo si jen vyslechnu kázání a po odchodu z kostela už nevím o čem byla řeč?

- Beru Boží slovo osobně? Ono osobní je a mluví k nám - nejen k těm kdo byli kdysi.

 

Podobně i ve vztahu mezi lidmi je naslouchání to nejdůležitější.

- Naslouchání totiž přináší poznání a milovat můžu jen toho, koho znám.

- Jak můžu říci "Miluji tě", když o tobě nic nevím, když se o tebe nezajímám?

- Láska projevuje zájem o toho, koho miluje a nejen když já potřebuji, když mně se to hodí, ale hlavně tehdy, když mě potřebuje ten, koho miluji.

 

 

LÁSKA MÁ ČAS

Lidé říkají - mám rád svoji rodinu a na nic jiného mi nezbývá čas, doba je zlá, mnoho času mi bere práce a nic jiného nemám čas.

Nemám čas?

- Nikdo z nás čas nevlastní, Bůh je dárcem času, my jej můžeme pouze naplnit nebo promarnit.

- Jsme zodpovědní za to, čím náš čas naplníme a zda bude podle Božího či našeho přání.

- Je to co děláme opravdu v souladu s tím, co po nás chce BŮH nebo to chci JÁ?

 

 

LÁSKA SE DÁVÁ  A TVOŘÍ

Bůh je ve své trojici "soběstačný", zdá se nám, že nic a nikoho nepotřebuje, ale opravdová láska se touží dávat, chce tvořit. Proto Bůh tvoří celý náš svět a to tak úžasný, že stále my i nejrůznější vědci ze všech vědních oborů žasnou jak dokonale to kolem nás i v nás funguje. Protože i my jsme Bohu podobni, můžeme tvořit, budovat, pracovat - to není trest, je to výsada.

Možná se budu opakovat, ale chci připomenout případ tří kameníků, kterých se mistr zeptal: Co děláš?

První odpověděl: Musím opracovávat těžké kameny.

Druhý řekl: Pracuji, abych uživil svoji rodinu.

Třetí poznamenal: Stavím nový chrám.

- Na nás záleží, co vložíme do svého života, studia, práce, to je naše osobní svoboda.

- Nikdo nám nemůže vnutit svůj názor.

- Jaký je můj sen, touha, co chci vytvořit a co pro to dělám, jak miluji?

  

LÁSKA JE VZTAH

Bůh v trojici je vztahem - je tedy láskou, která si podle našich lidských měřítek vystačí. Ale to nestačí - tedy Bohu rozhodně ne.

- Bůh lásku šíří - stvořil zemi a nebe, světlo a tmu, vodu a pevninu, teplo a chlad, rostliny a zvířata, mikrokosmos i makrokosmos, a nakonec člověka, který mu je podobný.

- Člověka si vybral, aby mu předával svoji lásku, aby jej vedl a pomáhal mu. Nejprve Izraelský národ - ten byl jeho vyvolený a na něm ukazoval svoji moc a lásku, k němu mluvil nejrůznějším způsobem.

- Když přišel Ježíš, ukázal, že miluje každého člověka na zemi - bez výhrad a bez podmínek.

 

LÁSKA JE SVOBODNÁ

- Láska může ale žít jen ve svobodě, jakékoliv násilí, omezování či příkazy v můj osobní prospěch jsou v rozporu s láskou.

- Proto nás Bůh stvořil jako svobodné, ukazuje nám cestu, ale nenutí nás po ní jít.

- Vybízí nás svou láskou, ale před naší svobodou je bezmocný.

- Lásku nelze přikázat, lásku lze pouze dát. Láska je dar pro druhého.

- Bůh se stal svobodně člověkem a svobodně dal za nás svůj život, protože hříchem jsme ho ztratili.

- Když někdo říká: Mám tě rád - a přitom chce druhého vlastnit, chce jej pro svoje dobro - je to láska? Je to touha, zamilovatnost,... ale láska je něco jiného.

- Milovat mohu pouze ze svého svobodného rozhodnutí.

 

LÁSKA SE NEHLEDÁ POLULARITU

Ježíš přichází jako chudý a slabý a celý život má k chudým, slabým, bezmocným, trpícím a nemocným nejblíže - jak jsme na tom my?

"Cokoli jste udělali jednomu z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste učinili."

Bůh nám říká, že největší a nejdůležitější přikázání je přikázání lásky.

"Milovat budeš pána Boha svého z celého svého srdce, z celé své síly a z celé své moci a bližního jako sám sebe."

A co děláme my?

Chodíme na mše, modlitby, adorace, poutě, konference, spolča, obnovy,... - ano, to je důležité ale ne samo pro sebe, ale proto, abychom se učili milovat.

- Láska se pozná, když potkáme trpícího, když je někdo smutný, naštvaný, nemocný, ve vězení, hladový a žíznivý - především po lásce a přijetí.

- To co jsme načerpali máme dávat dál.

- Ježíš také nepřišel a hned neuspořádal nějakou bohoslužbu, ale až učedníci viděli jeho lásku, jak žije, jak jedná, potom se teprve ptali jak se mají modlit.

- Modlitba je prostředek aby naše láska mohla růst.

Co je důležitější - naše zbožnost a pobožnost, množství poutí a růženců

nebo milovat Boha v sobě a svém bližním?

- Bůh je v každém z nás, Bůh je všude kolem nás.

- Matka Tereza to pochopila a kvůli tomu odešla z bezpečí a zabydlenosti slušného kláštera a stala se chudou pro chudé, spolehla se plně na Boha a Bůh ji nezklamal.

- Jak milujeme my a koho milujeme?

- Říkáme - já nejsem tak dokonalý, já na to nemám, já nemám čas, protože dělám to či ono.

 

Ježíš říká: "Jestliže milujete jenom ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? To dělají i pohané."

- Dáváme opravdu svou lásku i tam, kde nemůžeme čekat odměnu nebo jen v rodině, mezi kamarády tzv. "já na bráchu, brácha na mě"? Jednou já tobě, podruhé ty mně...?

 

Láska se neptá - jak jsem si to dnes užil, co mi to dalo ale Láska se ptá: Komu jsem dnes pomohl, komu udělal radost, koho udělal šťasným, koho jsem přijal, potěšil, navštívil? Jestliže se setkám s nepřijetím, můžu se ptát Proč? Udělal jsem něco špatně, můžu to udělat líp? Ale někdy je prostě problém v tom druhém člověku že nechce přijmout, nechce ... Ale to je pak jeho zodpovědnost, jeho polovina vztahu. Nezapomínejme, že vztah vždy potřebuje dva partnery a každý ovlivňuje vztah stejně. Nelze vytvářet vztah jen z jedné strany . nabízet ano, ale vztah potřebuje dva.

Co za to můžeme od Boha, který nám dal všechnu svou lásku, dal nám sám sebe, dal nám opravdu všechno, nejen něco - co za to od Boha čekáme?

Myslíme si, že Bůh řekne: "Jo, chodil jsi pravidelně do kostela, nikoho jsi nezabil, měl jsi funkci ve farnosti, nelhal jsi a nekradl, žil jsi v klídku ve své rodině a se svými přáteli, tak pojďte všichni do dalšího klídku a pohody v mém království?"

Opravdu tohle Bůh chce?

- Zůstal ON sám v klídku a v pohodě v nebi a kouká se na nás, jak se v tom tady na zemi patláme a dělá čárky za každý náš hřích a každý dobrý skutek, pak to podtrhne, spočítá a podle výsledku půjdeme nahoru nebo dolů?

 

Tedy já vážně nevím - ale asi to bude trochu jinak. Nebo ne?

 

 

 

Zobrazeno 2136×

Komentáře

růžetrnitá

Kdybych takhle viděla lásku, tak ji nechci. Láska se umí obětovat, ale to je prostředek, ne to hlavní.
Když už chcete jednoduchou definici, tak láska je touha po dobru všech a počátkem, zdrojem i cílem dobra je Bůh.

Adler

Protože nemůžete své hříchy vymazat, jste i vy odkázáni na obětní smrt Krista. Ten zemřel z lásky k vám, abyste mohli být zachráněni.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková